Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Wcale tak dużo nie tniemy...

Główne zdania użytkowania lasu na lata 2007-2016:

·         Etat użytkowania rębnego – 714, 75 ha – 222,7 tys. m3

·         Etat użytkowania przedrębnego – 11065,57 ha – 352,4 tys. m3

Średnioroczne wykonanie planu cięć wynosi 57,5 tys. m3 w tym:

·         Grubizna iglasta – 43,5 tys. m3

·         Grubizna liściasta – 14,0 tys. m3

Rębnie I (zupełne) – powierzchnia manipulacyjna do odnowienia – 199,13 ha

Rębnie częściowe – powierzchnia manipulacyjna do odnowienia – 515,62 ha

                Z uwagi na występujące typy lasów rębnie zupełne stanowią niewielki udział w wielkości pozyskania drewna (średniorocznie około 20 ha). Zaprojektowane są głównie w drzewostanach, w których nie ma perspektyw na uzyskanie odnowienia naturalnego. Dominują natomiast rębnie częściowe i gniazdowe, w których wykorzystuje się odnowienia naturalne.

                W ramach użytkowania przedrębnego planowane są czyszczenia późne z pozyskaniem grubizny oraz trzebieże wczesne i późne.