Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Siejemy, sadzimy i pielęgnujemy. Troszczymy się.

Zgodnie z Planem Urządzania Lasu hodujemy sadzonki , wykonujemy odnowienia, zalesienia, pielęgnujemy uprawy i młodniki , wykonujemy podsadzenia, dolesienia i uzupełnienia. Rozmiar tych prac średnio w ciągu roku wynosi:

·         Pielęgnowanie upraw (CW) – około 8 ha

·         Pielęgnowanie młodników (CP) – ponad 200 ha

·         Odnowienia halizn, płazowin i zrębów – prawie 3 ha

·         Podsadzenia, dolesienia i uzupełnienia – 29 ha

·         Wprowadzanie podszytów – ponad 2 ha

·         Wykonywanie melioracji agrotechnicznych – prawie 90 ha

·         Pielęgnowania nowo założonych upraw – blisko 75 ha

·         Wykonywanie trzebieży – ponad 1100 ha

Sadzonki sosny w szkółce Szumsko