Asset Publisher Asset Publisher

PLAN URZĄDZANIA LASU NADLESNICTWA ŁAGÓW DO WGLĄDU

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje o wyłożeniu w dniach 16.08.2017 r. – 05.09.2017 r. do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Łagów na lata 2017 – 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekty tych dokumentów dostępne są w: siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56 oraz w siedzibie Nadleśnictwa Łagów, Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom do dnia 05.09.2017 r. (data wpływu) Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.