Lista aktualności Lista aktualności

Akcja STOP SMOG

Uczniowie klas drugich Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie oraz ich nauczyciele wraz z pracownikami Nadleśnictwa Łagów dorzucili swoją cegiełkę do ogólnopolskiej akcji STOP SMOG – kampanii edukacyjnej Ministerstwa Środowiska, której współorganizatorem jest Instytut Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Ma ona na celu kształtowanie prawidłowych postaw społecznych w kontekście dbania o czyste powietrze, a także podniesienie świadomości ekologicznej Polaków poprzez propagowanie potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją i troski o środowisko naturalne. Kampania ma na celu uzmysłowienie, jakie konsekwencje dla zdrowia ludzkiego i warunków życia ma wysoka zawartość zanieczyszczeń w powietrzu.

Jednym ze sposobów przeciwdziałania zanieczyszczaniu powietrza jest zwiększanie ilości roślin znajdujących się w naszym otoczeniu. Działają one jako naturalny filtr oczyszczający powietrze ze szkodliwych substancji w tym pyłów i gazów. Dlatego też młodzież gimnazjalna z Rakowa wspólnie z nauczycielami i leśnikami włączyli się do akcji sadząc młode drzewka lipy i jarzębiny w leśnictwie Bardo. Oprócz funkcji oczyszczania powietrza drzewka te będą stanowić cenną domieszkę biocenotyczną zwiększającą bioróżnorodność, a także źródło pożytku dla pszczół.